Jordaan Uitmarkt
Image default
Bedrijven

Wat betekent de term participatie precies?

Participatie betekent eigenlijk deelnemen, meedoen aan iets. In de politiek wordt het woord regelmatig gebruikt. Als we het hebben over burgerparticipatie dan bedoelen we iets waar meerdere burgers aan deelnemen en hun steentje aan bijdrage. Een goed voorbeeld hiervan is de buurtpreventie via Whatsapp. Dit gebeurd aan de hand van een groepsgesprek. Hier zitten veel mensen van de buurt bij elkaar. In zo’n groep wordt alles omtrent de wijk of buurt besproken, wanneer de containers naar buiten moeten en of er binnenkort evenementen zijn, maar ook minder leuke dingen als waarschuwingen voor inbraak. Waarom gemeente participatie zo belangrijk is? Omdat burger en gemeente nu naast elkaar staan en samenwerken. Er wordt gezamenlijk nagedacht over de toekomst van de buurt.

 

Nog meer voorbeelden van participaties

Het is niet voor iedereen even makkelijk te begrijpen wat participatie precies is, en dat is logisch. Gemeente participatie is nu eenmaal een breed begrip en kan op verschillende manieren worden opgevat en gebruikt. Eigenlijk zijn best veel dingen participatie als je er over nadenkt. Eerder werd al het voorbeeld van de buurtpreventie genoemd. Een ander voorbeeld van participatie zijn burgerpeilingen. Dit is een van de manieren die de gemeente heeft om inwoners te betrekken bij beslissingen rondom hun leefomgeving. Vroeger gebeurde dit op veel kleinere schaal door middel van vragenlijsten die je in de brievenbus kreeg. Tegenwoordig is dit allemaal eenvoudiger. Dit soort vragen worden anno 2020 gesteld én beantwoord via handige applicaties. Deze apps zijn geschikt voor zowel telefoons als tablets.

 

Waar gaan de onderwerpen over?

De vragen van de gemeente kunnen gaan over van alles en nog wat. Gaat er bijvoorbeeld iets nieuws gebouwd worden, dan wordt dit besproken. Wordt er een nieuwe aangelegd, wordt dit besproken. Ook verkeerskwesties komen aan bod. Het plaatsen van verkeerslichten en borden komen ook regelmatig aan de orde. Veel inwoners vinden dit prettig. De gemeente laat op deze manier zien ook belangrijke dingen te willen bespreken met haar inwoners. De inwoners krijgen het gevoel betrokken te worden in bepaalde keuzes. Gemeente participatie speelt een grote rol in de maatschappij waarin we leven.

 

 

https://www.gemeentepeiler.nl/participatie/