Jordaan Uitmarkt

Category : Industrie

Industrie

Wat is een civiel ingenieur?

Een civiel ingenieur is een ingenieur die zich bezig houdt met civiele techniek. Dit is de wetenschap van het ontwerpen, dimensioneren, berekenen en toezien op...