Jordaan Uitmarkt
Image default
Bedrijven

Het belang van veiligheid in de fabriek

Het belang van veiligheid in een fabriek wordt door veel mensen nog steeds onderschat. Een eigenaar van een fabriek heeft namelijk alleen baat bij dat er zoveel mogelijk wordt geproduceerd. Door massaproductie zijn veel meer producten voor een veel grotere groep mensen betaalbaar en toegankelijk geworden. Dit zorgt ervoor dat de welvaart van meer mensen stijgt. Deze trend is ontstaan tijdens de industriële revolutie. In deze periode kwam men er namelijk achter dat stoom kon omzetten in elektriciteit. Dit heeft ervoor gezorgd dat het mogelijk is machines op grote schaal aan te drijven zonder dat daarvoor mensen nodig waren. De machine kon het werk van de mens overnemen en zelfs zonder al te veel fouten. Dit zorgde ervoor dat men steeds meer ging investeren in deze machines. Ze werden dan ook steeds groter en werden op steeds meer vlakken ingezet. Dit heeft ervoor gezorgd dat bepaald saai en ook gevaarlijk werk is vervangen door machines. De mens dient deze machines wel nog steeds te onderhouden. De verschuiving die je nu ziet is dat mensen de rol van het onderhoud van de machines meer op zich nemen. Hun baan wordt vervangen door machines en zij onderhouden deze machines. Daarnaast voert de mens nog vaak kwaliteitscontroles uit. Af en toe moet een machine bijvoorbeeld even opnieuw worden afgesteld of moet er worden bijgestuurd. Dit zorgt ervoor machines nog altijd geen betrouwbaarheid hebben van 100%.

onderhoud

Het onderhoudt is in de afgelopen honderden jaren wel enorm verbeterd. Waar vroeger kinderen nog onder de machines moesten kruipen voor het onderhoud, zie je op de dag van vandaag dat je via voorzorgsmaatregelen beschermd wordt. Ook is kinderarbeid in Nederland afgeschaft. Het daarbij ook van belang om te melden dat in landen in Azië er nog steeds kinderen worden ingezet om te werken. Een voorbeeld hiervan is de kledingindustrie waar kinderen in werken om kleding maar zo goedkoop mogelijk te kunnen verkopen.

Voorzorgsmaatregelen

Tegenwoordig zijn er diverse maatregelen getroffen om de veiligheid in fabrieken en het werken met machines te verbeteren. Zo is het bijvoorbeeld zo dat je een helm dient te dragen. Daarnaast zie je ook dat voor de veiligheid de werkschoenen in de meeste fabrieken in Nederland ook verplicht zijn. Dit moet allemaal bijdragen aan minder gewonden en doden. Een ander voorbeeld zijn MSDS sheets. Deze MSDS sheets zijn verplicht in Nederland. Via deze sheets wordt er duidelijkheid geschept bij de import van gevaarlijke stoffen.

https://www.devibfabriek.nl/msds-material-safety-data-sheet/