Jordaan Uitmarkt
Image default
Zakelijke dienstverlening

Tips voor wie rouwt

Tips voor wie rouwt

Verlies van een dierbare of geliefde verandert je leven. De heftige periode van het overlijden tot de uitvaart kan een emotionele rollercoaster zijn met extreme emoties. Ook daarna is het verdriet en gemis vaak nog hevig. Feestdagen en vakanties zijn momenten waarin de afwezigheid en het gemis van de dierbare extra sterk ervaren worden.

Een persoonlijke uitvaart die binnen 7 dagen na het overlijden meestal volgt helpt om een oprecht afscheid te nemen. Voorwaarde is dat dan goed georganiseerd wordt en dat de nabestaanden de ruimte krijgen voor eigen inbreng.  Na de uitvaart is ruimte om te gaan denken aan een gedenkteken op de begraafplaats of aan een mooie urn. Het helpen om samen een persoonlijke grafmonument in combinatie met grafkunst tot stand te brengen kan helend en troostrijk zijn. Mooie en gevoelige voorbeelden van originele en moderne Grafmonumenten staan hier.

Gelukkig is er vlak na een overlijden en de periode erna hulp en troost familie en vrienden. Dat geeft steun en brengt mensen vaak tot elkaar. Op langere termijn verbleekt het verdriet bij de niet direct betrokkenen. Dat is logisch, voor hen gaat het leven van alle dag weer verder. Maar voor degene die het direct treft blijft het gemis en het verdriet. Rouwen kan heel rauw zijn. Trouw is ook niet zomaar weer over. Hoe lang dat duurt verschilt van persoon tot persoon.

Het rouwen kan voor buitenstaanders als te lang en te lastig worden ervaren. Er is een moment  waarop “men” vindt dat het wel genoeg is geweest. Dat het tijd wordt om de draad weer op te pakken – dat je je verdriet achter je moet laten en je moet richten op het leven.

Verlies is vaak als een amputatie: een wond kan wel helen, het gemis zal echter nooit helemaal weggaan. Een gapend gat na het verlies van je partner of kind en het gemis dat nooit helemaal over zal gaan vallen lastig te delen. Dat kan tot eenzaamheid leiden. Voor een mens is langdurig eenzaamheid ongezond. Eenzaamheid intensiveert verdriet en maakt het gemis alleen maar sterker en lastiger om een plekje te geven.  Verlies verwerk je niet zoals een uitvaartverzorger ooit zei. Afval dat verwerk je! Het gemis dat is een kwestie van “doorleven”. Hier volgen tips hoe met verlies en rouw verdriet en eenzaamheid om te gaan. Om te kunnen “doorleven”.

Tips tegen eenzaamheid

1. Erken je gevoel

Wat je niet hoeft te doen is je schamen voor je eenzaamheid. Weet dat je helaas niet de enige bent die last van eenzaamheid heeft. Onder mensen van alle leeftijden komt eenzaamheid voor. Een maatje, kind of geliefde verliezen vergroot emoties en gevoelens van eenzaamheid.

Het is heel normaal om eenzaamheid te ervaren als je je een naaste er niet langer is. Niet iets om je voor te schamen. Je mag er zijn en je mag een ander vragen om hulp. Hoe moeilijk ook zeg wat er in je leven is gebeurd en hoe dat je beïnvloedt en hoe je je hierdoor voelt. Besef dat buitenstaanders vaak niet op de hoogte zijn van wat er in jouw leven is gebeurd of wat er speelt. Het hoeft ook niet allemaal in 1x verteld te worden, je kunt er ook voor kiezen om dit met kleine stapjes te doen. Neem iemand langzaam aan in vertrouwen, dan leer je vanzelf of iemand je vertrouwen waard is.

Als je zelf anderen hulp aanbiedt maak je contact en raak je meer onder de mensen. Zelfs kleine gesprekjes en korte contacten kunnen lichtpuntjes in de dag worden die helpen tegen eenzaamheid.

2. Contact via internet

Je hoeft niet gelik te gaan daten via internet om in contact te komen met mensen. Meld je aan voor aparte groepen op facebook (bijv over rouwverwerking, jonge weduwe etc.) of word je aan bij verschillende forums over onderwerpen die je interesseren. Het uitspreken van wat je dwarszit kan opluchten en begrip van anderen oproepen.  Naar iemand anders luisteren en daar met compassie op reageren kan een begin van een nieuwe vriendschap zijn. Maar natuurlijk om ook simpelweg naar je te luisteren.

 

3. Kunstwerken en kunstopdrachten

In tijden van verdriet en eenzaamheid kan creativiteit  troost en afleiding geven. Hoewel het misschien moeite kost in het begin geeft het uiteindelijk nieuwe energie en afleiding.

Als je van nature creatief bent kun je je creativiteit laten stromen en uitdrukking geven aan het proces waar je doorheen gaat.  Behalve afleiding en mooie kunstwerken geeft het nieuw inzicht en nieuwe contacten.  

Creëer een mooi beeldhouwwerk, eigentijds sculptuur of uniek kunstwerk met als thema jouw herinneringen. Of je nu een figuratief, abstract of gestileerd beeld maakt; geef uitdrukking aan jouw eigen en unieke gevoelens. Een eigentijds sculptuur maken creëren of een unieke kunstopdracht door een kunstenaar laten maken in de vorm van een tuinbeeld, sculptuur bij de entree of een  reliëf aan de wand van de woning geeft extra waarde. Moderne sculpturen en kunstwerken van eigentijdse materialen zoals RVS 316, glas en geroest en (corten)staal zijn populair zowel privé als in de openbare ruimte als monumentale kunst.   Bemoei je eens actief met het ontwerp van een grafmonument in combinatie met grafkunst. Als je de verschillende stadia van het grafkunstwerk bewust meemaakt helpt dat bij het afronden van een belangrijke fase. Na de plaatsing van een grafmonument of gedenkteken begint vaak een nieuwe periode.

 

 

 

 

Ook kun je je actief bemoeien met het ontwerpen van een grafmonument. Door betrokken te zijn bij alle stadia van het gedenkteken werk je bewust toe aan de afronding van een fase in je leven. Vaak begint na het plaatsen van de grafsteen of het grafmonument een nieuwe periode.

Een hobby oppakken geeft sowieso afleiding en als je het in groepsverband doet levert het ook nieuwe contacten op

4. nieuwe contacten

Misschien heb je het gevoel dat je er nog niet aan toe bent. Toch kan het beter zijn om voorzichtig weer anderen te gaan ontmoeten. Liefst in een informele situatie zoals vrijwilligerswerk of in een yoga of sportclubje. Niet alleen ga je je lichamelijk beter voelen doordat je conditie verbeterd of omdat een nieuwe hobby ontwikkelt, hoogstwaarschijnlijk ga je nieuwe mensen ontmoeten en levert ja dat leuke nieuwe contacten op.

5. Afleiding

Door het wegvallen van je geliefde dierbare waar je lief en leed mee deelde of met wie je heel betrokken was kun je zelf in een gat vallen. Door zelf nieuwe initiatieven te ontplooien ( hoewel je je er zelf misschien echt toe moet zetten) breng je dingen in beweging. Het leidt je af, verplicht je tot handelen en zorgt voor contacten. Als je iets (nieuws) in de agenda hebt geeft dat afleiding en energie. Dat kan van alles zijn: van het herinrichten van je kamer of tuin tot het maken van een herinneringsboek of fotocollage!

6. Woord en beeld

Schrijven is van alle eeuwen. Brieven, dagboeken en gedichten zijn geduldige ontvangers van jouw woorden en gedachten. Misschien herken je het wel: de opluchting nadat je tegen iemand hebt uitgesproken wat je dwars zat?

Tegenwoordig is het schrijven en het toevoegen van bij passende foto’s eenvoudig. Het toevertrouwen van jouw diepste gevoelens aan het blanco papier helpt je emoties een plek te geven en zaken voor jezelf op een rijtje te krijgen. Al eeuwen lang doen mensen dit.

Het voordeel is dat je werkelijk alles wat je maar wilt kunt opschrijven, niemand hioeft het te lezen of te weten wat jij schrijft. Alleen wat jij wilt delen deel je met anderen. Je gedachten en gevoelen uitdrukken in woord en beeld lucht op. Het geeft ruimte aan je verdriet.

Wat ook helpt is brieven schrijven aan de dierbare die er niet meer is. Zeker als niet alles gezegd kon worden of er nog oud zeer is helpt het om dit te schrijven aan de overledene. Jack Nicholson, speelt in de film “About Schmidt” een weduwnaar. Na de dood van zijn vrouw raakt hij in een crisis zonder dat hij dit wil zien. Het helpt hem om alles wat hem dwarszit te schrijven aan zijn fosterparents kind. Het is een nogal ongewone manier om zijn verlies en verdriet onder ogen te zien.

Hoewel zit maar een film is , illustreert het wel hoe schrijven kan helpen om verdriet en eenzaamheid te accepteren..

Dit artikel wordt u aangeboden door Memorabel Grafmonumenten en Grafkunst

Memorabel Afscheidsmonumenten – Jeroen Stok

Moezelstraat 72

8226LB Lelystad

06-49 351 338

https://www.memorabel.nl/